No products in the cart.

בנדים לצינורות

לצנרת גומי בנדים לצינורות גמישים. מסוג נירוסטה או  HD.  מתאפיינים בחוזק מכני גבוה  עמידות לאורך זמן הנדסת מוצר מעולה בתקני ISO מחמירים לדוגמה קצוות הבנד מגולגלים כלפי מעלה דבר המבטיח שהצינור לא ייחתך כתוצאה מהידוק הבנד

בנדים לצנרת גומי

Showing all 8 results