No products in the cart.

גלגלים עד 250 ק”ג המתאימים למשקל בינוני

מבחר גלגלים המתאים להרכבה על עגלות משא, רהיטים כבדים מכונות ועוד, לעומסי משקל בינוני עד 250 ק”ג, ניתן להשיג גלגלים במידות וקטרים שונים,
הגלגלים מתאימים להתקנה על גופים שונים כגון: עגלות משא, משטחים כבדים
ומיוצרים באיכות המבטיחה אורך חיים גבוה

גלגלים למשקל בינוני עד 250 ק"ג

Showing all 9 results