No products in the cart.

גלגלים למשקלים כבדים המגיעים עד 300 ק”ג

מבחר גלגלים הניתנים להרכבה על משטחים המיועדים לשינוע כגון מכונות כבדות, שולחנות, עגלות משא ועוד
גלגלים המיוצרים באיכות הגבוה ביותר הנשמרת לאורך זמן,
ניתן להשיג אצלנו גלגלים לעגלות משא בגדלים שונים בעלי קטרים שונים לבחירה

גלגלים למשקל כבד עד 300 ק"ג

Showing all 9 results